[ΟΠΣ 5006520] Ανάπτυξη βιοδεικτών για ποσοτική εκτίμηση της σαρκοπενίας στην υπερηχογραφία και εφαρμογή τους στην αξιολόγηση προγράμματος άσκησης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη βιοδεικτών για ποσοτική εκτίμηση της σαρκοπενίας στην υπερηχογραφία και εφαρμογή τους στην αξιολόγηση προγράμματος άσκησης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5006520 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail