[ΟΠΣ 5049088] Ανάπτυξη βιο-αισθητήρα ανίχνευσης DNA με χρήση χαμηλοδιάστατων υλικών

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη βιο-αισθητήρα ανίχνευσης DNA με χρήση χαμηλοδιάστατων υλικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049088 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail