[ΟΠΣ 5047141] «Ανάπτυξη τρισδιάστατων σημασιολογικών μοντέλων στην 3D χαρτογράφηση και γεωοπτικοποίηση των επιπτώσεων σεισμού σε παραδοσιακό οικισμό»

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη τρισδιάστατων σημασιολογικών μοντέλων στην 3D χαρτογράφηση και γεωοπτικοποίηση των επιπτώσεων σεισμού σε παραδοσιακό οικισμό» με Κωδικό ΟΠΣ 5047141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail