[ΟΠΣ 5004448] Ανάπτυξη τρισδιάστατων ιστοτεχνολογικών συμπλεγμάτων προσομοίωσης οδοντίνης/πολφού ως προηγμένων συστημάτων ελέγχου της κυτταροτοξικότητας οδοντιατρικών αποκαταστατικών βιοϋλικών (DentCytoTool)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη τρισδιάστατων ιστοτεχνολογικών συμπλεγμάτων προσομοίωσης οδοντίνης/πολφού ως προηγμένων συστημάτων ελέγχου της κυτταροτοξικότητας οδοντιατρικών αποκαταστατικών βιοϋλικών (DentCytoTool)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004448 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail