[ΟΠΣ 5033606] Ανάπτυξη των Δράσεων της Υπηρεσίας Eures για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη των Δράσεων της Υπηρεσίας Eures για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο» με Κωδικό ΟΠΣ 5033606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail