[ΟΠΣ 5048420] ΙΣΤΙΑ: Τα ιστία του ναυτικού της αρχαίας Ρόδου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΙΣΤΙΑ: Τα ιστία του ναυτικού της αρχαίας Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5048420 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail