[ΟΠΣ 5049175] Ανάπτυξη Στοχαστικής Μεθοδολογίας Ακροτάτων (ΑΣΜΑ): αναγνώριση και προσομοίωση δομών συσχέτισης ακραίων υδρολογικών φαινομένων

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Στοχαστικής Μεθοδολογίας Ακροτάτων (ΑΣΜΑ): αναγνώριση και προσομοίωση δομών συσχέτισης ακραίων υδρολογικών φαινομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5049175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail