[ΟΠΣ 5005537] Ανάπτυξη προηγμένου αλγορίθμου και λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση δεδομένων υψηλής ευκρίνειας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη προηγμένου αλγορίθμου και λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση δεδομένων υψηλής ευκρίνειας » με Κωδικό ΟΠΣ 5005537 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail