[ΟΠΣ 5047820] Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων υψηλής ακρίβειας για την πρόβλεψη επιπτώσεων διασποράς και έκρηξης αερίων καυσίμων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων υψηλής ακρίβειας για την πρόβλεψη επιπτώσεων διασποράς και έκρηξης αερίων καυσίμων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047820 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail