[ΟΠΣ 5047148] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRONT-END ΕΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRONT-END ΕΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047148 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail