[ΟΠΣ 5005654] Ανάπτυξη νέας γενιάς ελαφρών τσιμεντοειδών συνθέτων υλικών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη νέας γενιάς ελαφρών τσιμεντοειδών συνθέτων υλικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5005654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail