[ΟΠΣ 5047865] Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης επιπλοκών στην κύηση χρησιμοποιώντας δεδομένα των εγκύων από την ιατρική τους παρακολούθηση και από την καθημερινότητα τους

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης επιπλοκών στην κύηση χρησιμοποιώντας δεδομένα των εγκύων από την ιατρική τους παρακολούθηση και από την καθημερινότητα τους.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047865 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail