[ΟΠΣ 5049525] Ανάπτυξη μοντέλων στοχαστικής κυριαρχίας στα χρηματοοικονομικά

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη μοντέλων στοχαστικής κυριαρχίας στα χρηματοοικονομικά» με Κωδικό ΟΠΣ 5049525 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail