[ΟΠΣ 5050535] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050535 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail