[ΟΠΣ 5050220] Ανάπτυξη Μεθόδου για την Ανίχνευση Βακτηριακών και Ιογενών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού με βάση τις Τεχνολογίες Αλληλούχισης 3ης Γενεάς

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Μεθόδου για την Ανίχνευση Βακτηριακών και Ιογενών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού με βάση τις Τεχνολογίες Αλληλούχισης 3ης Γενεάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5050220 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail