[ΟΠΣ 5047775] Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος στελεχών ιού του Δυτικού Νείλου με την εφαρμογή της τεχνολογίας επόμενης γενιάς

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος στελεχών ιού του Δυτικού Νείλου με την εφαρμογή της τεχνολογίας επόμενης γενιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5047775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail