[ΟΠΣ 5005872] «Ανάπτυξη Καταλυτών για την Υδρογόνωση του CO2 προς Μεθανόλη»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Καταλυτών για την Υδρογόνωση του CO2 προς Μεθανόλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5005872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail