[ΟΠΣ 5048150] Ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας νανοθεραγνωστικής μέσω μαγνητικών νανολουλουδιών για την αθηρωμάτωση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας νανοθεραγνωστικής μέσω μαγνητικών νανολουλουδιών για την αθηρωμάτωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5048150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail