[ΟΠΣ 5048391] Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου απόσβεσης της αίσθησης απαρτίας (quorum quenching) για τη μείωση της βιοδιάβρωσης στους αποχετευτικούς αγωγούς

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου απόσβεσης της αίσθησης απαρτίας (quorum quenching) για τη μείωση της βιοδιάβρωσης στους αποχετευτικούς αγωγούς» με Κωδικό ΟΠΣ 5048391 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail