[ΟΠΣ 5047157] Aνάπτυξη καινοτόμου φωτοαντιδραστήρα προσκολλημένης βιομάζας μικροφυκών για την επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή βιομάζας

 

Ένταξη της Πράξης «Aνάπτυξη καινοτόμου φωτοαντιδραστήρα προσκολλημένης βιομάζας μικροφυκών για την επεξεργασία λυμάτων και παραγωγή βιομάζας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047157 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail