[ΟΠΣ 5004302] Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών μελέτης θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών μελέτης θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail