[ΟΠΣ 5005207] Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Πλήρως Επίπεδων Κυκλωμάτων Χαμηλού Κόστους για Τεχνολογίες 5G, Διαδικτύου Αντικειμένων και Επικοινωνιών ΤHz

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Πλήρως Επίπεδων Κυκλωμάτων Χαμηλού Κόστους για Τεχνολογίες 5G, Διαδικτύου Αντικειμένων και Επικοινωνιών ΤHz» με Κωδικό ΟΠΣ 5005207 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail