[ΟΠΣ 5048172] Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πηγής ακτινοβολίας τύπου βήτατρον παραγόμενης από υπέρ-ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία laser

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πηγής ακτινοβολίας τύπου βήτατρον παραγόμενης από υπέρ-ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία laser.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048172 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail