[ΟΠΣ 5004436] «Ανάπτυξη και κατασκευή ανιχνευτών Μicromegas για το πείραμα ATLAS στο LHC»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και κατασκευή ανιχνευτών Μicromegas για το πείραμα ATLAS στο LHC» με Κωδικό ΟΠΣ 5004436 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail