[ΟΠΣ 5048478] Ανάπτυξη και Επαλήθευση Υπολογιστικού Εργαλείου Σχεδιασμού Μονάδων Αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης με Φωτοβολταϊκά για Άρδευση

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και Επαλήθευση Υπολογιστικού Εργαλείου Σχεδιασμού Μονάδων Αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης με Φωτοβολταϊκά για Άρδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5048478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail