[ΟΠΣ 5004504] Ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο-εξαρτώμενων στοχαστικών μοντέλων σε επιλεγμένες περιοχές του ελληνικού χώρου με σκοπό την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και εφαρμογή χρονο-εξαρτώμενων στοχαστικών μοντέλων σε επιλεγμένες περιοχές του ελληνικού χώρου με σκοπό την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail