[ΟΠΣ 5049031] Ανάπτυξη in vitro μοντέλου εντερικής ζύμωσης για την μελέτη των Διαταραχών Φάσματος του Αυτισμού

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη in vitro μοντέλου εντερικής ζύμωσης για την μελέτη των Διαταραχών Φάσματος του Αυτισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5049031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail