[ΟΠΣ 5047626] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΙΚΩΝ ΔΙΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ- ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΙΚΩΝ ΔΙΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗΣ- ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047626 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail