[ΟΠΣ 5047908] Ανάπτυξη φαινομενολογικών προτύπων, μεθόδων επεξεργασίας σήματος και αξιολόγηση οργανολογικών επιλογών για καινοτόμους ανιχνευτές, τύπου PICOSEC-Micromegas, υψηλής ακρίβειας χρονισμού

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη φαινομενολογικών προτύπων, μεθόδων επεξεργασίας σήματος και αξιολόγηση οργανολογικών επιλογών για καινοτόμους ανιχνευτές, τύπου PICOSEC-Micromegas, υψηλής ακρίβειας χρονισμού.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail