[ΟΠΣ 5049388] Ανάπτυξη ευφυών οστικών εμφυτευμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη ευφυών οστικών εμφυτευμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail