[ΟΠΣ 5004607] «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤiO2 ΜΕ ΦΩΤΟΕΠΑΓOΜΕΝΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤiO2 ΜΕ ΦΩΤΟΕΠΑΓOΜΕΝΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004607 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail