[ΟΠΣ 5049537] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ MICROMEGAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ATLAS

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ MICROMEGAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ATLAS» με Κωδικό ΟΠΣ 5049537 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail