[ΟΠΣ 5047183] Ανάπτυξη Εφαρμογής Δυναμικής Τιμολόγησης και Αυτόνομης Διαπραγμάτευσης για Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Αγοράς Ενέργειας

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογής Δυναμικής Τιμολόγησης και Αυτόνομης Διαπραγμάτευσης για Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Αγοράς Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047183 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail