[ΟΠΣ 5048811] Ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών υποκλινικής μαστίτιδας για μικρά μηρυκαστικά με εφαρμογή στο εργαστήριο και στο σημείο φροντίδας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών υποκλινικής μαστίτιδας για μικρά μηρυκαστικά με εφαρμογή στο εργαστήριο και στο σημείο φροντίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail