[ΟΠΣ 5048286] Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό κυκλικών ολιγομερών από υλικά συσκευασίας σε τρόφιμα, εκτίμηση της έκθεσης των καταναλωτών και μελέτη τοξικότητας σε κυτταρικές καλλιέργειες

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό κυκλικών ολιγομερών από υλικά συσκευασίας σε τρόφιμα, εκτίμηση της έκθεσης των καταναλωτών και μελέτη τοξικότητας σε κυτταρικές καλλιέργειες» με Κωδικό ΟΠΣ 5048286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail