[ΟΠΣ 5004853] Ανάπτυξη αλγορίθμων Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης μέσω προσομοιώσεων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη αλγορίθμων Επιβλεπόμενης Μηχανικής Μάθησης μέσω προσομοιώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail