[ΟΠΣ 5004267] Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα ‘hot-spots’: η περίπτωση της Λέσβου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα ‘hot-spots’: η περίπτωση της Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5004267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail