[ΟΠΣ 5047900] Ανάλυση πολυμεταβλητών διακριτών χρονοσειρών: Granger αιτιότητα και προβλέψεις με μέτρα πληροφορίας

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάλυση πολυμεταβλητών διακριτών χρονοσειρών: Granger αιτιότητα και προβλέψεις με μέτρα πληροφορίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail