[ΟΠΣ 5004812] Ανάλυση πολλαπλών υποθέσεων για τους οικολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την εισβολή ξενικών ειδών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάλυση πολλαπλών υποθέσεων για τους οικολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την εισβολή ξενικών ειδών» με Κωδικό ΟΠΣ 5004812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail