[ΟΠΣ 5004622] Ανάλυση μοριακών υπογραφών τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών και κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία του καρκίνου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάλυση μοριακών υπογραφών τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών και κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία του καρκίνου.» με Κωδικό ΟΠΣ 5004622 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail