[ΟΠΣ 5048961] Ανάλυση και μεθοδολογική προσέγγιση της τουριστικής εποχικότητας για τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάλυση και μεθοδολογική προσέγγιση της τουριστικής εποχικότητας για τις περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail