[ΟΠΣ 5047153] Ανάλυση και αναπαράσταση του τρόπου δομής της ξυλόστεγης βασιλικής του Ιουστινιανού στην Αγ. Κορυφή (Jebel Musa) στο Σινά. Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του δομικού της συστήματος και ερμηνεία του μηχανισμού καταστροφής της

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail