[ΟΠΣ 5004156] «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών με Γνώμωνα την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στο Νομό Μαγνησίας»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών με Γνώμωνα την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στο Νομό Μαγνησίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail