[ΟΠΣ 5049549] Αναδιανεμητικές Πολιτικές και Κοινωνικές Νόρμες. Μία Εφαρμογή στην Ελληνική Οικονομία

 

Ένταξη της Πράξης «Αναδιανεμητικές Πολιτικές και Κοινωνικές Νόρμες. Μία Εφαρμογή στην Ελληνική Οικονομία» με Κωδικό ΟΠΣ 5049549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail