[ΟΠΣ 5047881] «Αμπελώνες βιολογικής vs Αμπελώνες Συμβατικής Φυτοπροστασίας : διερεύνηση της πληθυσμιακής διακύμανσης Ασπεργίλλων, συσχέτιση με τη μικροβιακή κοινότητα και καθορισμός κινδύνου επιμολύνσεων με μυκοτοξίνες

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail