[ΟΠΣ 5049562] Άμεσος υπολογισμός Τανυστή Σεισμικής Ροπής σε σύγχρονες παράλληλες αρχιτεκτονικές (GISOLA

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Άμεσος υπολογισμός Τανυστή Σεισμικής Ροπής σε σύγχρονες παράλληλες αρχιτεκτονικές (GISOLA)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail