[ΟΠΣ 5005938] Αλγοριθμικές Μέθοδοι για τον Αποδοτικό Έλεγχο της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αλγοριθμικές Μέθοδοι για τον Αποδοτικό Έλεγχο της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών.» με Κωδικό ΟΠΣ 5005938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail