[ΟΠΣ 5049090] Ακούσια Νοσηλεία Ψυχιατρικών Ασθενών στην Αθήνα: κοινωνικοί, κλινικοί και συστημικοί προγνωστικοί παράγοντες

 

Ένταξη της Πράξης «Ακούσια Νοσηλεία Ψυχιατρικών Ασθενών στην Αθήνα: κοινωνικοί, κλινικοί και συστημικοί προγνωστικοί παράγοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5049090 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail