[ΟΠΣ 5047860] Αιτιατά Μοντέλα Πρόβλεψης στις Επεμβατικές Μεθόδους Αντιμετώπισης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων των Στεφανιαίων Αγγείων

 

Ένταξη της Πράξης «Αιτιατά Μοντέλα Πρόβλεψης στις Επεμβατικές Μεθόδους Αντιμετώπισης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων των Στεφανιαίων Αγγείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail