[ΟΠΣ 5047156] Αίνος και Σηλυβρία. Ιστορική εξέλιξη, πολεοδομία, αρχιτεκτονική και τέχνη δύο σημαντικών ελληνικών πόλεων της Ανατολικής Θράκης

 

Ένταξη της Πράξης «Αίνος και Σηλυβρία. Ιστορική εξέλιξη, πολεοδομία, αρχιτεκτονική και τέχνη δύο σημαντικών ελληνικών πόλεων της Ανατολικής Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail